MDDP Akademia Biznesu > Aktualności > Z bierności do aktywności

Harmonogram egzaminów zewnętrznych

2 czerwiec 2018 Szkolenie Miejsce realizacji formy wsparcia/ grupa Data egzaminu Handlowiec z prawem jazdy Borkowice 24.10.2017 r. 12.10.2017 r. 22.11.2017 r. 12.10.2017 r. 04.10.2017 r. 12.10.2017 r. 16.10.2017 r. Opiekun osoby starszej Borkowice 21.09.2017 r. Sortowacz z modułem wózka widłowego Borkowice 10.10.2017 r. Sortowacz z modułem wózka widłowego Kałuszyn 11.10.2017 r. Handlowiec z prawem […]

CZYTAJ WIECEJ

Szacowanie wartości zamówienia – szkolenia i/lub kwalifikacje ICT

1 luty 2018 W związku z realizacją przez MDDP Sp. z o.o. Akademia Biznesu Sp. k. na terenie województwa mazowieckiego projektu „Z bierności do aktywności”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa osób poszukujących pracy biernych zawodowo, […]

CZYTAJ WIECEJ

Dokumenty dotyczące zwrotu kosztów dojazdu na staż

Regulamin » Załącznik nr 1  Wniosek o zwrot kosztów dojazdu na staż » Załącznik nr 2 Oświadczenie przewoźnika o wysokości opłat za przejazdy na danej trasie » Załącznik nr 3 Oświadczenie o zwrocie kosztów dojazdu samochodem prywatnym » Załącznik nr 4 Oświadczenie dotyczące samochodu » Załącznik nr 5 Oświadczenie osoby używającej samochód »

CZYTAJ WIECEJ

Harmonogram szkoleń

1. Harmonogram Pracownik biurowy z modułem Eko-biuro (GR. I) » 2. Harmonogram Pracownik biurowy z modułem Eko-biuro (GR. II) » 3. Harmonogram Handlowiec z prawem jazdy kat. B » 4. Harmonogram Sortowacz surowców wtórnych z modułem wózka widłowego » 5. Harmonogram Handlowiec energooszczędnych materiałów budowlanych z prawem jazdy kat. B » 6. Harmonogram Sortowacz surowców […]

CZYTAJ WIECEJ

Pośrednictwo pracy – rozeznanie rynku

11 lipiec 2017 Uprzejmie informujemy, że termin składania ofert na świadczenie usługi indywidualnego pośrednictwa pracy dla 100 Uczestników/ Uczestniczek projektu (łącznie 900 godzin) zostaje przedłużony do 14 lipca 2017 r. Pozostałe warunki realizacji zamówienia oraz formularz oferty pozostaje bez zmian.

CZYTAJ WIECEJ