MDDP Akademia Biznesu > Aktualności > Z bierności do aktywności > Szacowanie wartości zamówienia – szkolenia i/lub kwalifikacje ICT

Szacowanie wartości zamówienia – szkolenia i/lub kwalifikacje ICT

1 luty 2018

W związku z realizacją przez MDDP Sp. z o.o. Akademia Biznesu Sp. k. na terenie województwa mazowieckiego projektu „Z bierności do aktywności”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa osób poszukujących pracy biernych zawodowo, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na przeprowadzenie szkoleń i/lub egzaminów potwierdzających kwalifikacje ICT Uczestników/ Uczestniczek projektu.

Załącznik nr 1 Szacowanie wartości zamówienia »

Załącznik nr 2 Formularz oferty  pdf »

Załącznik nr 3 Formularz oferty word »

.