Współfinansowanie projektu

Projekt „Z bierności do aktywności” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.
Łączna wartość projektu: 1 731 072,00 PLN, w tym dofinansowanie z UE: 1 384 857,60 PLN.

.